Καταμέτρηση λέξεων::   0
Καταμέτρηση φωνηέντων::   0
Καταμέτρηση συμφώνων::   0
Άλλοι χαρακτήρες::   0
Total:   0

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή την καταμέτρηση γαλλικών λέξεων;

Αυτή η εφαρμογή είναι ιδανική για συγγραφείς, φοιτητές και όσους θέλουν να γνωρίζουν τα στατιστικά στοιχεία του γαλλικού τους κειμένου. Εισάγετε το γαλλικό σας κείμενο και η εφαρμογή θα σας πει πόσα γράμματα, λέξεις, φωνήεντα και σύμφωνα έχει.

Απλά πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας στο πλαίσιο και η εφαρμογή θα σας δώσει μια ανάλυση του αριθμού των γραμμάτων, των λέξεων, των φωνηέντων και των συμφώνων. Η εφαρμογή θα σας πει επίσης πόσες φορές εμφανίζεται κάθε γράμμα στο κείμενο.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.