Antal ord::   0
Antal vokaler::   0
Antal konsonanter::   0
Andra tecken::   0
Totalt:   0

Hur använder man denna franska ordräkning?

Den här appen är perfekt för författare, studenter och alla som vill veta hur statistiken för sin franska text ser ut. Skriv in din franska text och appen berättar hur många bokstäver, ord, vokaler och konsonanter den har.

Skriv eller klistra bara in din text i rutan och appen ger dig en uppdelning av antalet bokstäver, ord, vokaler och konsonanter. Appen berättar också hur många gånger varje bokstav förekommer i texten.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.