Examples:
Lower Case - j'aime vivre à paris. paris est une grande ville.
Upper Case - J'AIME VIVRE À PARIS. PARIS EST UNE GRANDE VILLE.
Sentence Case - j'aime vivre à paris. Paris est une grande ville.
Capitalise New Word - J'aime Vivre À Paris. Paris Est Une Grande Ville.
Cách chuyển văn bản tiếng Pháp thành chữ thường/chữ hoa/chữ hoa đầu câu

Công cụ này dùng để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường của văn bản tiếng Pháp. Có thể dùng công cụ này với toàn bộ các ký tự tiếng Pháp, bao gồm dấu thanh. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Pháp, như điền vào chỗ trống, xáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Pháp.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.