Cách tạo phiếu bài tập điền vào chỗ trống tiếng Pháp

Công cụ này được thiết kế giúp tạo các bài tập tiếng Pháp để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống.

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Pháp cũng như tiêu đề của bảng tính. Bạn có thể dễ dàng in bảng tính học tiếng Pháp vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số lượng bảng tính kèm đáp án và không kèm đáp án. Các bảng tính kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.