Cách sử dụng trình tạo bảng tìm từ tiếng Pháp này

Công cụ trực tuyến này tạo các bảng tìm từ tiếng Pháp. Nhập các từ bạn muốn, cách nhau bằng khoảng trắng và chọn kích thước bảng. Các từ cần tìm có thể xếp từ trên xuống dưới, trái sang phải và theo đường chéo (lên và xuống). Vậy nếu từ có 7 chữ cái, nó sẽ hiện ở 7 ô. Bạn cũng có thể chọn phông chữ như ý.

Sẽ có một bảng đáp án riêng lẻ hiển thị các đáp án với màu sắc khác nhau và bạn có thể chọn số trang kèm đáp án cũng như số trang không kèm đáp án. Các chữ cái bất kỳ cũng sẽ được thêm vào bảng tìm từ.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Pháp, như điền vào chỗ trống, xáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Pháp.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.