Ako previesť francúzštinu do Unicode?

Tento konvertor môžete použiť na prevod akéhokoľvek francúzskeho textu do Unicode. Unicode sa používa predovšetkým online ako spôsob, ako zabezpečiť správne zobrazenie znakov (t. j. nerománskych slov, diakritiky atď.). Unicode je moderný štandard pre reprezentáciu textu, ktorý definuje jednotlivé písmená a symboly bežne používané v dnešných digitálnych a tlačených médiách. Unicode sa stal najvyšším štandardom na identifikáciu znakov v texte v takmer každom jazyku. Zohľadňuje aj všetky akcenty používané vo francúzštine (ako napríklad é,è, ç atď.), ktoré nemusia byť nainštalované na iných klávesniciach. Väčšina webových prehliadačov, textových editorov a operačných systémov ho podporuje. 

Unicode bol určený na riešenie všetkých problémov s kódovaním vo všetkých jazykoch. Unicode možno použiť na súčasné vyjadrenie symbolov, abecedných znakov a ideografických znakov. Štandard Unicode sa neustále aktualizuje a zahŕňa nové znaky, pričom najnovšia verzia obsahuje viac ako 110 000 rôznych znakov.

Ďalšou výhodou používania kódu Unicode je, že umožňuje vytvárať dokumenty, ktoré sa ľahšie prekladajú do iných jazykov. Ak napríklad vytvoríte dokument vo francúzštine s použitím kódu Unicode, bude pre prekladateľa oveľa jednoduchšie preložiť dokument do angličtiny, ako keby dokument nebol napísaný v kóde Unicode.

Existuje niekoľko ďalších kódovaní Unicode, ale tieto sú najbežnejšie. Pri práci s Unicode je’dôležité poznať rôzne kódovania a ich fungovanie.

Túto aplikáciu môžete použiť aj na prevod kódu Unicode na francúzsky text.

Máme aj ďalšie zdroje na vyhľadanie konverzie čínskeho jazyka do Unicode, ruského jazyka do Unicode, vietnamského jazyka do Unicode atď. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.