Jak převést francouzštinu do Unicode?

Tento konvertor můžete použít k převodu jakéhokoli francouzského textu do Unicode. Unicode se používá především online jako způsob, jak zajistit správné zobrazení znaků (tj. neřímských slov, diakritiky atd.). Unicode je moderní standard pro reprezentaci textu, který definuje jednotlivá písmena a symboly běžně používané v dnešních digitálních a tištěných médiích. Unicode se stal hlavním standardem pro identifikaci znaků v textu téměř v každém jazyce. Zohledňuje také všechny akcenty používané ve francouzštině (například é,è, ç atd.), které nemusí být na jiných klávesnicích nainstalovány. Většina webových prohlížečů, textových editorů a operačních systémů jej podporuje. 

Unicode byl navržen tak, aby vyřešil všechny problémy s kódováním ve všech jazycích. Unicode lze použít k současnému vyjádření symbolů, abecedních znaků a ideografických znaků. Standard Unicode je neustále aktualizován o nové znaky a jeho nejnovější verze obsahuje více než 110 000 různých znaků.

Další výhodou používání kódu Unicode je, že umožňuje vytvářet dokumenty, které lze snadněji překládat do jiných jazyků. Pokud například vytvoříte dokument ve francouzštině s použitím Unicode, bude pro překladatele mnohem snazší přeložit dokument do češtiny, než kdyby dokument nebyl napsán v Unicode.

Existuje několik dalších kódování Unicode, ale tato jsou nejběžnější. Při práci s Unicode je’důležité znát různá kódování a jejich fungování.

Tuto aplikaci můžete také použít k převodu Unicode na francouzský text.

Máme také další zdroje pro zjištění převodu čínštiny do Unicode, ruštiny do Unicode, vietnamštiny do Unicode atd. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.