Ako používať tento francúzsky tvorca slov?

Tento generátor pracovných listov vytvára slovné úlohy s francúzskymi slovami. Môžete zadať požadované slová, za ktorými nasleduje medzera. Je to mimoriadne zábavný spôsob, ako upevniť vedomosti študentov' z akejkoľvek cieľovej slovnej zásoby. Môžete ho použiť na to, aby ste z učenia urobili hru a vyzvali študentov, aby zistili, kto dokáže nájsť najviac slov za stanovený čas.

Zadajte do slovníka všetky slová, ktoré chcete, za ktorými nasleduje medzera, a potom si vyberte, akú veľkosť mriežky chcete. Francúzske slovníky môžete zoradiť zhora nadol, zľava doprava a diagonálne (hore a dole). Ak má teda slovo 7 písmen, zobrazí sa cez 7 štvorcov. Môžete si tiež vybrať použité písmo. Generátor pridá do mriežky aj náhodné písmená 

Samostatne je k dispozícii odpoveďový hárok so zvýraznením odpovedí v rôznych farbách a môžete si vybrať, koľko strán bude bez odpovedí a koľko s odpoveďami.

Máme veľa ďalších zdrojov na tvorbu pracovných listov na výučbu francúzštiny, ako napríklad doplň medzery, scramble words a vytváranie francúzskych slovných čísel bingo listov.

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.