Как да използвате този създател на френски думи за търсене?

Този генератор на работни листове създава думи за търсене с френски думи. Можете да въведете желаните думи, последвани от интервал. Това е изключително забавен начин да затвърдите знанията на учениците си за всяка целева лексика. Можете да го използвате, за да превърнете ученето в игра, като предизвикате учениците да видят кой може да намери най-много думи за определено време.

Въведете всички думи, които искате да бъдат включени в търсенето на думи, последвани от интервал, и след това изберете какъв размер на мрежата искате. Търсенето на думи на френски език може да бъде подредено отгоре надолу, отляво надясно и по диагонал (нагоре и надолу). Така че, ако думата има 7 букви, тя ще се появи в 7 квадрата. Можете също така да изберете използвания шрифт. Генераторът ще добави и случайни букви към мрежата.

Отделно има лист с отговори, в който отговорите са подчертани в различни цветове и можете да изберете колко страници да са без отговори и колко с отговори.

Имаме и много други ресурси за създаване на работни листове за изучаване на френски език, като например запълни пролуката, схема на думи, както и създаване на френски брой думи бинго листове
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.