Hur använder man den här skaparen av fransk ordsökning?

Denna arbetsbladgenerator skapar ordsök med franska ord. Du kan skriva in de ord du vill ha följt av ett mellanslag. Det är ett extremt roligt sätt att befästa elevernas kunskaper i ett målordförråd. Du kan använda den för att göra studierna till en lek genom att utmana eleverna att se vem som kan hitta flest ord på en viss tid.

Inför alla ord som du vill ha i ordsökningen följt av ett mellanslag och välj sedan vilken storlek på rutnätet du vill ha. De franska ordsökningarna kan ordnas uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). Så om ordet har 7 bokstäver kommer det att visas i 7 rutor. Du kan också välja vilket typsnitt som ska användas. Generatorn lägger till slumpmässiga bokstäver i rutnätet också.

Separat finns det ett svarsblad som markerar svaren som finns i olika färger och du kan välja hur många sidor utan svar och hur många med svar.

Vi har många andra resurser för att skapa franska arbetsblad för inlärning, som fyll i luckan, förvräng ord och skapa franska ordnummer bingoark
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.