วิธีการสร้างแบบฝึกหัดที่สลับตำแหน่งตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส

นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบคำศัพท์ของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส ป้อนคำศัพท์โดยคั่นด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำ ตัวอักษรในแต่ละคำจะถูกสลับตำแหน่ง แต่รายการของคุณจะอยู่ในลำดับเดิม คุณสามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสสำหรับแบบฝึกหัดของคุณได้

แบบฝึกหัดสำหรับเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสที่คุณสร้างพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน ขณะที่พิมพ์ คุณสามารถเลือกจำนวนแผ่นที่คุณต้องการให้มีเฉลยและไม่มี แผ่นที่มีเฉลยจะแสดงการสะกดที่ถูกต้องของแต่ละคำ (ตามที่คุณป้อน) ตามลำดับเดียวกันกับใบที่ไม่มีเฉลย

 

 

 

 
Copyright

© 2012-2023 French Tools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.