Как да създадете работни листове за френски думи?

Това е чудесен ресурс за проверка на лексиката на изучаващите френски език. Ако имате няколко ученици, можете да го използвате, за да превърнете ученето в игра, като предизвикате учениците да видят кой може да разгадае най-много думи за определено време.

Въведете думите, разделени с интервал или запетая. Всяка отделна дума ще бъде зашифрована, но списъкът ви ще се запази в същия ред. Можете да изберете френския шрифт и неговия размер за вашия работен лист.

Създаденият от вас работен лист за изучаване на френски език ще бъде готов за разпечатване. При отпечатването можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват правилното изписване на всяка дума (както сте ги въвели) в същия номериран списък като работните листове без отговори.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.