วิธีการเรียงข้อความภาษาฝรั่งเศสตามตัวอักษร

ป้อนข้อความภาษาฝรั่งเศสของคุณ จากนั้นเครื่องมือจะจัดเรียงตามตัวอักษร คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการผลลัพธ์ตามลำดับตัวอักษร (ABC) หรือตามตัวอักษรแบบย้อนกลับ (ZYX) คุณยังเลือกได้ว่าจะจัดเรียงรายการในแนวนอนหรือแนวตั้ง การเรียงลำดับแนวตั้งจะเรียงตามตัวอักษรของคำแรกในแต่ละบรรทัด และการเรียงลำดับแนวนอนจะเรียงคำในบรรทัดตามลำดับตัวอักษร
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.