Bagaimana untuk mencipta isi tempat kosong dalam lembaran kerja bahasa Perancis?

Alat ini direka bentuk untuk mencipta lembaran kerja bahasa Perancis untuk pelajar menulis jawapan yang betul.

Masukkan teks anda dan kemudian klik pada perkataan yang anda mahu diisi oleh pelajar anda. Perkataan Perancis yang anda pilih akan dipaparkan pada penghujungnya. Anda boleh memilih sama ada anda mahu jawapan diserakkan supaya pelajar perlu membongkar jawapan dan kemudian mencari tempat yang betul untuk mengisi tempat ksoong itu.

Anda boleh memilih fon Perancis dan saiz teks serta tajuk untuk lembaran kerja. Lembaran kerja pembelajaran bahasa Perancis yang anda buat akan sedia untuk anda cetak. Apabila anda mencetak, anda boleh memilih bilangan lembaran kerja yang anda ingin miliki tanpa jawapan isian dengan perkataan yang betul dan digariskan.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.