Jak vytvořit pracovní listy pro francouzštinu?

Tento nástroj je určen k vytváření pracovních listů pro francouzštinu, do kterých mohou žáci napsat správnou odpověď.

Zadejte text a poté klikněte na slova, která mají studenti doplnit. Vámi vybraná francouzská slovíčka se objeví na konci. Můžete si zvolit, zda chcete, aby byly odpovědi zakódované, takže studenti budou muset odpovědi jednak rozluštit, jednak najít správné místo pro vyplnění mezery.

Můžete si zvolit francouzské písmo a velikost textu a také název pracovního listu. Vytvořený pracovní list pro výuku francouzštiny bude připraven k vytištění. Při tisku můžete vybrat, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi se zobrazí mezera vyplněná správným slovem a bude podtržená.
Copyright

© 2012-2021 French Tools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.