Как да създадем работни листове за попълване на пропуски за френски език?

Този инструмент е предназначен за създаване на работни листове по френски език, в които учениците да напишат правилния отговор.

Въведете текста и след това щракнете върху думите, които искате да бъдат попълнени от учениците. Избраните от вас френски думи ще се появят в края. Можете да изберете дали желаете отговорите да бъдат кодирани, така че учениците да трябва едновременно да разкодират отговорите и след това да намерят правилното място, за да попълнят пропуск.

Можете да изберете шрифта и размера на текста на френски език, както и заглавието на работния лист. Създаденият от вас работен лист за изучаване на френски език ще бъде готов за отпечатване. Когато отпечатвате, можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват пропуските, попълнени с правилната дума, и ще я подчертават.
Copyright

© 2012-2021 French Tools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.