Hur skapar man slumpmässiga franska bingo-nummerblad?

Skapa bingoark för franska ordnummer med slumpmässiga nummer från en rad och gör det till ett roligt spel att öva franska nummer med den här slumpmässiga bingoarkgeneratorn. Detta är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om franska tal samt främja lyssnande och igenkänning.

Franska ordnummer kan vara svåra att förstå eftersom de är strukturerade på olika sätt. Nittiosju är till exempel quatre-vingt-dix-sept (vilket direkt kan översättas till "fyra-tjugo-tjugo-sju"). Dessutom är reglerna inte desamma, eftersom whislt åttio uttrycks som "four-twenty" (quatre-vingts), sixty (soixante) är inte "three-twentys", utan har ett eget ord "soixante". Sjuttio är "soixante-dix" och så vidare. Detta kan verka konstigt för inlärare eftersom det innebär att franska tal inte nödvändigtvis kan översättas direkt. De här slumpmässiga bingoarbetsbladen gör det inte bara lätt att komma ihåg franska ordnummer, de gör det också roligt!

Du kan skapa dina bingoark från ett stort antal siffror. Det betyder att du kan börja enkelt med siffror mellan 1 och 100, men för att göra det mer utmanande kan du gå vidare till siffror upp till 10 000 eller till och med 1 miljon!

Först väljer du ett intervall för dina siffror (t.ex. mellan 3 300 och 4 000). Välj sedan en av följande rutstorlekar: 3x3 eller 9 siffror, 4x4 eller 16 siffror eller 5x5 eller 25 siffror. Slumpmässiga nummer från det område du har begärt kommer sedan att visas som nummer för franska ord i bingobladet.

Om du vill randomisera de enskilda rutorna där numren visas, välj “randomisera nummerplacering på olika ark.” Samma franska ordnummer kommer att visas på varje ark, med eller utan randomisering av individuella placeringar.

Randomiserad nummerplacering på olika ark innebär att samma nummer kommer att visas på varje ark, men på olika platser. Dina bingoark kommer att vara klara att skriva ut.

Du kan välja hur många ark som ska skapas utan svar och hur många med svar. Arken med svar kommer att ge den valda siffran samt det engelska ordnumret inom parentes.

Bingo kan spelas med vänner eller familj, i klassen eller som en gruppaktivitet, så varför inte prova på det idag och se hur roligt det är!

Vi har massor av andra resurser för att skapa franska arbetsblad för inlärning, som till exempel fyll i luckan och röra ihop ord
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.