Konvertera siffror till franska siffror

Franska siffror kan vara svåra att följa, så den här appen gör det enkelt. När man skriver siffror på franska är det lätt att "fuska" och använda siffror (arabiska siffror) (1, 2, 3, 4, 5) i stället för att skriva siffrorna i sin helhet (un, deux, trois, quatre, cinq). Men om du stöter på ett skrivet tal på franska kan det vara svårt att räkna ut det, eftersom franska tal använder ett helt annat räknesystem.

Franska ordnummer kan vara svåra att förstå eftersom de är uppbyggda på ett annat sätt. Nittiosju är till exempel quatre-vingt-dix-sept (vilket direkt kan översättas till "fyra-tjugo-tjugo-sju"). Dessutom är reglerna inte desamma, för medan åttio uttrycks som "fyra-tjugo" (quatre-vingts) är sextio (soixante) inte "tre-tjugo", utan har ett eget ord "soixante". Sjuttio är "soixante-dix" och så vidare. Detta kan verka konstigt för inlärare eftersom det innebär att franska tal inte nödvändigtvis kan översättas direkt.

Men nu kan du använda den här omvandlaren för att snabbt och enkelt omvandla franska ordnummer till siffernummer (arabiska) och siffernummer till franska ordnummer!

Du kan till exempel omvandla quatre-vingt-dix-sept till 97. Det är ett utmärkt sätt att testa elevernas kunskaper om franska siffror och hur de skrivs. Den här omvandlaren fungerar även för stora tal!

För att använda den här omvandlaren skriver du helt enkelt in det franska ordtal du vill omvandla i textrutan nedan och trycker på knappen "Konvertera". Omvandlaren kommer att göra resten!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.