Hur skapar man arbetsblad med tomma ytor för elever som lär sig franska?

Den här arbetsbladgeneratorn skapar arbetsblad med tomma ytor som fransklärarna kan fylla i med sina egna svar. Klicka på ett ord i en text och det ordet kommer då att visas inom parentes. Det kommer att finnas utrymme för att skriva svaret. Med den här arbetsbladgeneratorn kan du skapa dessa arbetsblad för vilken text som helst.

Detta är en mycket användbar resurs för fransklärare på alla nivåer. Den låter dig skapa arbetsblad som bygger på texter som inläraren redan är bekant med, eller som är särskilt utmanande för inläraren. På så sätt kan du fokusera på de ord och fraser som eleven tycker är svårast och få extra träning på dem.

För att skapa arbetsblad klickar du helt enkelt på ett ord i texten som du vill skapa ett arbetsblad för. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar. Det här arbetsbladet är mycket mångsidigt eftersom det kan användas i många olika situationer, t.ex. engelsk grammatik, ordförråd och för att testa förståelsen. 

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara J'aime écouter de la musique à la maison som blir J'aime ____ de la musique à la maison (écouter).

Ett annat exempel kan vara: J'aime faire du sport som blir J'aime jouer à ____ (sport). Eleven uppmanas då att ange en sport, så ett korrekt svar kan vara J'aime jouer au netball (sport). Det är en mycket mångsidig resurs eftersom den är mycket öppen och inte har några fasta svar. 

Ett mer avancerat exempel kan vara: J'aime écouter de la musique som blir J'aime écouter ________(musique). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir J'aime écouter de la musique classique (musique).

Ett exempel på att använda detta för grammatik skulle vara med pronomen. 
J'aime lui parler som blir J'aime ____ parler (lui) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. För anpassning kan du välja det franska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för fransk inlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.