Превръщане на цифри във френски цифри

Френските цифри могат да бъдат много трудни за следване, така че това приложение ги улеснява. Когато пишете числата на френски език, е лесно да "мамите" и да използвате цифри (арабски) (1, 2, 3, 4, 5), вместо да изписвате числата изцяло (un, deux, trois, quatre, cinq). Но ако срещнете написано число на френски език, може да се окаже трудно да го разберете, тъй като френските числа използват съвсем различна система за броене.

Френските цифри с думи могат да бъдат трудни за разбиране, тъй като са структурирани по различен начин. Например, деветдесет и седем е quatre-vingt-dix-sept (което се превежда директно като "четири-двадесет-десет-седем"). Освен това правилата не са същите, защото докато осемдесет се изразява като "четири-двадесет" (quatre-vingts), шестдесет (soixante) не е "три-двадесет", а има собствена дума "soixante". Седемдесет е "soixante-dix" и т.н. Това може да се стори странно на обучаващите се, тъй като означава, че френските числа невинаги могат да бъдат преведени директно.

Сега обаче можете да използвате този конвертор, за да превърнете бързо и лесно френските цифри на думи в цифри (на арабски език) и цифрите в цифри на френски думи!

Например можете да превърнете quatre-vingt-dix-sept в 97. Това е чудесен начин да проверите знанията на учащите за френските числа и начина, по който те се изписват. Този конвертор работи и за огромни числа!

За да използвате този конвертор, просто въведете цифрата на френската дума, която искате да конвертирате, в текстовото поле по-долу и натиснете бутона "Конвертиране". Конверторът ще свърши останалото!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.