Jak změnit orientaci francouzského textu?

Tento nástroj slouží ke změně orientace francouzského textu. Můžete ji změnit z levé strany na pravou nebo pravou na levou, nebo shora dolů (zleva doprava), nebo shora dolů (zprava doleva). Top-to-bottom znamená, že text bude zobrazen ve sloupcích. Budete mít možnost vyvést výsledek jako text, obrázek nebo PDF.
Copyright

© 2012-2021 French Tools.org - Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.