Jak vytvořit pracovní listy pro francouzský jazyk se zpřeházeným pořadím vět?

Jedná se o skvělý zdroj informací, který vám pomůže zkontrolovat, jak rozumíte pravidlům francouzské gramatiky, a ujistit se, že tvoříte správně strukturované věty. Zadejte svůj text do příslušného pole a tento zdroj změní pořadí slov ve větě (větách). Nyní jsou připravena k tomu, aby je žák znovu seřadil.

Pokud jde o samotný obsah cvičení, můžete si vybrat, zda se chcete zaměřit na určitou tematickou oblast, například na předložky nebo členy. Případně si můžete zvolit konkrétní úroveň obtížnosti, od snadné po těžkou.

Pokud jde o přizpůsobení, můžete zadat název a zvolit, zda se mají všechna slova zobrazovat malými písmeny, nebo zda se mají u nových vět zobrazovat ve větách. Můžete si také zvolit písmo a velikost textu. K dispozici je také možnost odstranit původní čárky a uvozovky a zvýšit tak obtížnost cvičení. 

Vytvořený pracovní list pro výuku francouzštiny bude připraven k vytištění. Při tisku můžete zvolit, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi budou věty zobrazeny ve správném pořadí (tak, jak jste je zadali).
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.