Как да създадем работни листове с празни полета за изучаващите френски език?

Този генератор на работни листове създава работни листове с празни полета, които учащите френски език могат да попълнят със собствените си отговори. Щракнете върху дума в даден текст и след това тази дума ще се появи в скоби. Ще има място, където да напишете отговора. Този генератор на работни листове ви позволява да създадете тези работни листове за всеки текст, който искате.

Това е много полезен ресурс за изучаващите френски език на всички нива. Той ви позволява да създавате работни листове въз основа на текстове, с които учащият вече е запознат, или които са особено трудни за него. По този начин можете да се съсредоточите върху думите и фразите, които обучаемият намира за най-трудни, и да получите допълнителна практика с тях.

За да създадете работни листове, просто щракнете върху думата в текста, за която искате да създадете работен лист. След това думата ще се появи в скоби с място, където учениците могат да попълнят своя отговор. Този работен лист е много универсален, тъй като може да се използва за много различни ситуации, като например граматика на английския език, лексика, както и за проверка на разбирането. 

Примери за празно място

Прост пример би могъл да бъде J'aime écouter de la musique à la maison което става J'aime ____ de la musique à la maison (écouter).

Друг пример може да бъде: J'aime faire du sport което става J'aime jouer à ____ (sport). След това ученикът ще бъде подканен да посочи спорт, така че правилният отговор може да бъде J'aime jouer au netball (sport). Това е много универсален ресурс, тъй като е много отворен и няма фиксирани отговори. 

По-сложен пример може да бъде: J'aime écouter de la musique който става J'aime écouter ________(musique). След това ученикът може да допълни вида музика, така че да стане J'aime écouter de la musique classique (musique).

Пример за използване на това за граматика би бил с местоименията. 
J'aime lui parler, което става J'aime ____ parler (lui) където учениците трябва да заменят местоимението с друго местоимение. За персонализиране можете да изберете френския шрифт и размера на текста, както и заглавието на работния лист. Създаденият от вас работен лист за изучаване на френски език ще бъде готов за печат. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.