Как да създадем работни листове по френски език с разбъркан ред на изреченията?

Това е чудесен източник за проверка на разбирането на правилата на френската граматика и за гарантиране на правилното структуриране на изреченията. Въведете текста си в предвиденото поле и този ресурс ще промени реда на думите в изречението/изреченията ви. Сега те са готови за ученика да ги подреди отново.

Що се отнася до съдържанието на самите упражнения, можете да изберете да се съсредоточите върху определена тематична област, например предлози или членове. Можете също така да изберете определено ниво на трудност - от лесно до трудно.

Що се отнася до персонализирането, можете да въведете заглавие и да изберете дали искате всички думи да се появяват с малки букви или с главни букви за нови изречения. Можете също така да изберете шрифта и размера на текста. Има и опция за премахване на оригиналните запетаи и кавички, за да се повиши нивото на трудност на упражненията. 

Създаденият от вас работен лист за изучаване на френски език ще бъде готов за разпечатване. При отпечатването можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват изреченията в правилния ред (както сте ги въвели).
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.