Kuidas luua prantsuse keele töölehed segase lausejärjestusega?

See on suurepärane abivahend, mille abil saate kontrollida oma arusaamist prantsuse keele grammatikareeglitest ja tagada, et esitate õigesti struktureeritud lauseid. Sisestage oma tekst ettenähtud lahtrisse ja see abivahend muudab teie lause(te)s olevate sõnade järjekorda. Nüüd on need valmis, et õppija saaks neid ümber järjestada.

Mis puutub harjutuste endi sisusse, siis võite valida, kas keskenduda konkreetsele teemavaldkonnale, näiteks prepositsioonidele või artiklitele. Te võite ka valida konkreetse raskusastme, alates kergest kuni raskeni.

Kohandamise osas saate sisestada pealkirja ja valida, kas soovite, et kõik sõnad ilmuksid väikeste tähtedega või uute lausete puhul lauses. Samuti saate valida teksti kirjastiili ja suuruse. Samuti on võimalus eemaldada algsed komad ja jutumärgid, et suurendada harjutuste raskusastet. 

Loodud prantsuse keele õppimise tööleht on valmis printimiseks. Trükkimisel saate valida, mitu töölehte soovite saada ilma vastusteta ja mitu koos vastustega. Vastustega töölehed näitavad lauseid õiges järjekorras (nii nagu te need sisestasite).
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.